سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر و فن آوری اطلاعات کار خود را آغاز کرد

با استقرار دبیرخانه، سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کامپیوتر و فن آوری اطلاعات به طور رسمی کار خود را آغاز نمود. به گزارش روابط عمومی همایش، پژوهشگران می توانند از طریق همین سایت مقالات خود را ارائه نمایند تا فرآیند داوری توسط کمیته داوری همایش انجام گیرد.
لازم به ذکر است برگزارکنندگان همایش، دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشد.

سومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران

  در پی برگزاری موفق اولین و دومین دوره ‏ی کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران در سال‏های 91 و 93، دانشگاه شهرکرد به حول و قوّه‌ی الهی با همکاری انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران سومین دورهی کنفرانس بین‏ المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر را در تاریخ 30 و 31 فروردین 96 در دانشکده فنی مهندسی برگزار خواهد کرد. هدف اصلی این کنفرانس، فراهم آوردن امکان هم‌اندیشی و بهبود همکاری میان متخصصان حوزه‌های مختلف مرتبط با بازشناسی الگو و تحلیل تصوير و ایجاد بستری مناسب برای تعامل بین پژوهشگران فعال در این حوزه و صنایع مرتبط است.