پروژه‌ها

پروژه‌ها

مقطع دکتري

نام عنوان رشته-گرايش تاريخ دفاع استاد راهنما
امير فريد امينيان مدرس بازشناسی و تحليل فعاليت انسان در تصاوير ويديويی چند ديدی كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 20/03/93 دكتر محسن سرياني
عباس كوچاري نقاشی معکوس ويدئو مبتنی بر شيء با استفاده از روشهای آناليز حرکت كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 92/3/3 دكتر محسن سرياني
محمد جواد فدائي اسلام ايجاد تصوير گسترده با استفاده از تصاوير ويدئويي با وجود حركت در صحنه كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 92/8/11 دكتر محسن سرياني – دكتر محمود فتحي

مقطع کارشناسي ارشد

نام عنوان رشته-گرايش تاريخ دفاع استاد راهنما
انیسه درستکار جایگذاری ترکیبی vncore ها بصورت بهینه در تراشه های چند هسته ای 3 بعدی با کارایی بالا کامپيوتر- هوش مصنوعی 1395/11/16 دكتر محسن سریانی
پونه صفای نیکو كدينگ داده در ساختار تركيبي آن كر انرژي كارآمد براي تراشه چند پردازنده اي سه بعدي کامپيوتر- هوش مصنوعی 1395/07/06 دكتر محسن سریانی
مهران عارفخانی ارائه روشی برای بزرگنمایی تغییرات نامحسوس در ویدئو کامپيوتر- هوش مصنوعی 1395/06/20 دكتر محسن سریانی
طاهره نیکچه فراهانی پردازش تصاوير سنجش از دور براي تشخيص خشخاش کامپيوتر- هوش مصنوعی 1395/02/28 دكتر محسن سریانی
صادق شاهقلیان قهفرخی تشخيص نوع سرويس و موفق يا ناموفق بودن آن در بازي واليبال کامپيوتر- هوش مصنوعی 1394/12/19 دكتر محسن سریانی
سحر صباغیان انطباق سه بعدی تصاویر MRI ستون فقرات کامپيوتر- هوش مصنوعی 1394/11/28 دكتر محسن سریانی
مهدی محمودی شناسايي رويداد در يك ورزش تعاملي دو نفره کامپيوتر- هوش مصنوعی 1394/08/30 دكتر محسن سریانی
رضا یزدی شناسايي نواحي كانديد توده در تصاوير سه بعدي اولتراسوند سينه کامپيوتر- هوش مصنوعی 1394/08/30 دكتر محسن سریانی
طاهره پورحسن زاده شریفی كاربرد سنجش فشرده در تصويربرداري ام آر کامپيوتر- هوش مصنوعی 1394/01/30 دكتر محسن سریانی
سلمان داداشی تنکابنی استخراج مختصات خودروها در دنياي واقعي با استفاده از روش هاي پردازش تصوير براي تنظيم پارامترهاي مدل تعقيب خودرو کامپيوتر- هوش مصنوعی 1393/12/19 دكتر محسن سریانی
زانکو محمدزاده تشخیص فعالیت انسان با استفاده از داده های بازسازی شده سه‌بعدی حاصل از ترکیب ویژگی‌های محلی و سراسری کامپيوتر- هوش مصنوعی اردیبهشت 1393 دكتر محسن سریانی
رزاق روشنژاد بازسازي شيء سه‌بعدي از تصاوير دوبعدي کاليبره نشده کامپيوتر- هوش مصنوعی 1393/02/17 دكتر محسن سریانی
علی عباس زاده تحليل رفتار تعاملی انسان در دوربين های نظارتی کامپيوتر- هوش مصنوعی 30/11/92 دكتر محسن سریانی
معصومه هاديان اميری بهبود مدارات حافظه در اتوماتای سلولی کوتنتومی کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 92/8/11 دكتر محسن سریانی
محمدرضا حسيني رناني استخراج مسير حرکت خودرو از توالی فريم های ويدئويی با استفاده از SIFT و Mean-Shift كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 92/4/29 دكتر محسن سریانی
سعيد مهديان شناسايی رفتار انسان در تصاوير ويدئويی محيط های سرپوشيده كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 92/2/14 دكتر محسن سریانی
محسن مقدم ارجمند ارايه يک راهکار برای تعامل ميان مدارات دودويی و سه تايی در فناوری اتوماتای سلولی کوانتومی کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 91/4/27 دكتر محسن سریانی و کیوان ناوی از شهید بهشتی
رضا اکبری ارائه يک الگوريتم جهت تکميل ويدئو براي حذف زيرنويس كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 91/02/20 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
نورالهدی شاهدی سیستم مقاوم چهره در برابر تغییرات روشنایی با استفاده از الگوریتم فازی LDA مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 91/2/19 دكتر محسن سریانی
بابک صیرفی ارائه یک روش نوین ساختاري براي شناسایی نویسه هاي دستنویس تنها فارسی مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 91/01/29 دكتر محسن سریانی
علیرضا کریمی بهبود ضرب کننده در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 91/01/23 دكتر محسن سریانی
حسین سهلانی استگانوگرافی در ویدئوی فشرده با استاندارد Motion JPEG كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 90/12/6 دكتر محسن سریانی
محمد مهدی فرهنگی ارائه روشی برای تشخيص مفاهيم در تصاوير برپايه کلمات ديداری كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 90/11/1 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
نجات الله افشار برازش منحنی با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی همکار كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 90/10/19 دكتر محسن سریانی و دکتر عادل رحمانی
احسان کوزه گر پياده سازی روشی کارا برای شناسايی خودکار توده ها در تصاوير مامو گرام كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 90/9/12 دكتر محسن سریانی
آمنا قنبری بهبود تکمیل ویدیو با وجود اشیای متحرک كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 90/9/12 دكتر محسن سریانی
قباد زرین چیان بهبود ارتباطات ميان گرهي در سيستمهاي خوشه اي از طريق كاهش رقابت بر سر واسط شبكه کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 90/8/8 دكتر محسن سریانی
سمیرا لگزیان ارائه روشی جديد برای ايمن سازی بيومتريک ترکيبی با استفاده از ويژگيهای اثر انگشت و تصوير چهره كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 90/4/29 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
مسعود محمدی پایدار سازی ویدیو برای وسایل نقلیه هوشمند كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 90/2/31 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
زهره بیگی بهبود سلول تمام جمع کننده در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی و بررسی قابلیت اطمینان آن کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 90/2/14 دكتر محسن سریانی و دکتر ستار میرزا کوچکی
سيد كاظم دهقان پياده سازي و بهبود فشرده سازي اطلاعات براي پايانه VSAT در يك لينك ماهواره ای مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 90/2/12 دكتر محسن سریانی
احسان بيگ زاده تشخيص اتوماتيك نقاط راهنما در سفالوگرافهاي دندانپزشكي و اتصال اتوماتيك آنه مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 89/8/8 دكتر محسن سریانی
گيتا حبيبي استخراج ويژگيهاي چهره با روش آناليز اجزاو دسته بندي آنها توسط شبكه عصبي به منظورتاييد هويت مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 89/3/30 دكتر محسن سریانی
مجید عبدلی فشرده سازي ويديو هاي چند ديدي كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 89/1/31 دكتر محسن سریانی
امیر احسانی زنوز ارايه يك راهكار به منظور افزايش تحمل پذيري خطا در شبكه هاي بر تراشه با استفاده از منابع سخت افزاري کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 89/1/30 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
ارغوان اسعد ارايه يك روش مسيريابي در جهت بهبود توان مصرفي و ساير پارامترهاي كارايي در ساختار شبكه بر تراشه كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 88/12/5 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
حمید رضا قجر تشخيص چهره با استفاده از تركيب تبديل گابور و PCA مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 88/7/15 دكتر محسن سریانی
علی رضوی شکوه طراحي يك دروازه چند پروتكلي با قابليت تنظيم بار و كنترل تراكم کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 88/6/31 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
محمد حسین کمالی نژاد كاهش تاخير در انتقال داده سريال در شبكه بر تراشه کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 88/6/28 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
مهدی محمدی بهبود سازگاري حافظه نهان در سيستم هاي چند هسته اي کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 88/6/14 دكتر محسن سریانی
فرهوش القابی بازسازي سه بعدي بناها با استفاده از تصاوير كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 88/4/27 دكتر محسن سریانی
مهدی محتشم زاده ارايه روشي براي بهبود كيفيت سرويس در شبكه هاي Infiniband کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 88/4/27 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
سید احسان سید کاظمی ارايه روشي براي مانيتورينگ واگنهاي قطار باري با استفاده از شبكه هاي حسگر بي سيم مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 88/3/9 دكتر محسن سریانی
کامران عبداللهی ارايه روشي جهت بهبود كيفيت خدمات در مسيريابي چند پخشي در شبكه هاي موردي با همبندي توري كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 88/2/28 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
علی ذوالفقاری جویا بررسی تاثیر تعداد و نوع هسته ها در مصرف توان و کارآیی پردازنده های چند هسته ای کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 88/2/12 دكتر محسن سریانی
محسن محسنی تشخيص و ردگيري عابر پياده در توالي تصاوير مادون قرمز با استقاده از كلاسبندهاي تركيبي مهندسی فن آوری اطلاعات مخابرات امن (مرکز آموزش الکترونیک) 88/1/26 دكتر محسن سریانی
حنانه توسلی نمايش محتوايي داده هاي ويديويي ترافيك بر اساس الگوريتم هاي خوشه بندي كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 87/12/18 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
امیر محمودان طراحی و شبیه سازی یک پردازنده جاسازی شده بر اساس ARM برای کاربردهای آنالیز تصویر كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 87/11/29 دكتر محسن سریانی
سیده کاترین خلیفه زاده تحلیل و طبقه بندی سیگنالهای آکوستیک امیشن حاصل از ماشينهاي دوار کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 87/9/30 دكتر محسن سریانی
احسان شهریان تشخيص تخلفات خودرو بر اساس مسيركاوي كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 87/9/13 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
بهروز نیازی تطبيق Landmark هاي تصوير جهت هدايت روبات پرنده كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 87/6/30 دكتر محسن سریانی
محمد حسین سیگاری طراحي سيستم نظارت چهره راننده جهت تشخيص خستگي و عدم تمركز حواس كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 87/6/23 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
حسین غفاریان ارائه مدل جدید MAC جهت بهبود کیفیت سرویس در شبکه های شهری بیسیم کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 87/2/31 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
شیوا صفری پور خانلو ارايه يك مكانيزم كنترل تراكم بر روي پروتكل DCCP براي استفاده در شبكه هاي بيسيم نامتجانس کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 87/1/31 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
حامد شهبازی باز یابی تصاویر چند طیفی بر اساس محتوی با استفاده از روشهای آنالیز چند متغیره كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 86/12/22 دكتر محسن سریانی و دکتر پیمان کبیری
امیر عادلی پور بهبود يك پروتكل دسترسي به رسانه با تاخير-انرژي كم براي شبكه هاي حسگر بيسيم کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 86/11/14 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
منوچهر قهرمانیان گلزار طراحی یک سیستم ساختمان هوشمند با تاکید بر کاهش میزان مصرف انرژی کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 86/10/8 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
سام موصلی ارايه راهكاري براي بهبود همگام سازي ساعت در شبكه هاي حسگر بيسيم کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 86/9/28 دكتر محسن سریانی
مریم یزدان پناه شناسايي عنبيه بر اساس تطبيق نقاط ويژگي كليدي كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 86/8/11 دكتر محسن سریانی
روزبه ذبیح اللهی تشخيص سرعت خودروها از طريق دوربين با ديد روبه رو كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 86/7/1 دكتر محسن سریانی
حامد کاشانی ارايه سيستمي براي مسير يابي و هدايت در خودروهاي زير دريايي عملگر از راه دور با استفاده از شيوه هاي پردازش نرم كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 85/9/30 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
نجمه رافت بهينه سازي يك سيستم OCR فارسي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيكي كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 85/8/29 دكتر محسن سریانی
جواد محمدی نصیری بهبود روش TDMA-W در پروتکل MAC شبکه‏های خود پیکربند حسگرهای بیسیم با استفاده از خوشه‏بندی کامپيوتر- معماری سيستم های کامپيوتری 85/8/5 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی
مهدی بدیع فرخد بهبود عملكرد سيستم تعاملي بازيابي تصوير مبتني بر محتوي با استفاده از مفاهيم سطح بالا و بازخورد مرتبط كاربر كامپيوتر- هوش مصنوعي و رباتيك 85/3/17 دكتر محسن سریانی و دكتر محمود فتحی